Reklama
W Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie 6 listopada 2014 r. odbyła się niecodzienna wystawa „Roman Lipski: Malarstwo”. Podczas spotkania polski malarz zaprezentował 10 wielkoformatowych prac swego autorstwa, odnosząc się w sposób symboliczny do swojego dzieciństwa i młodości, które spędził w ojczyźnie, zanim w wieku 19 lat osiadł na stałe w Niemczech. Niezwykłą atmosferę tego wydarzenia zapewnili również polscy uznani artyści z dziedziny sztuki, wśród których nie zabrakło takich osobowości jak: Krzysztof Gierałtowski (artysta fotografik), Jacek Bierkowski (Członek Prezydium Zarządu PKOI, Przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej) oraz Hanna Bielska (reżyser filmowy). Malarstwo Romana Lipskiego cechuje melancholia, którą przelewa na płótno, malując mroczne podmiejskie krajobrazy, pozbawione ludzkich postaci, opuszczone domy oraz obiekty będące śladami obecności ludzkiej i jej ingerencji w naturę. Swoich gości oczarował nietuzinkowym przedstawieniem obiektów na tle natury w niepokojących i krzykliwych kolorach. Jego prace wystawiane były m.in. w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Turcji. 
Rok 2014 był dla Malty rokiem wyjątkowym. W jednym czasie zbiegły się bowiem aż trzy jubileusze – 50. rocznica uzyskania niepodległości, 40. rocznica powstania Republiki oraz 10. rocznica przystąpienia do UE. Z tej okazji 9 grudnia 2014 r. w eleganckich wnętrzach Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się uroczystość, na którą zaproszono znamienitych gości, przede wszystkim wywodzących się z kręgów politycznych oraz dyplomatycznych. Nie zabrakło też konsulów honorowych Malty w Polsce: Agnieszki Kamińskiej (Konsul Honorowy Malty w Krakowie), Sławomira Kalickiego (Konsul Hono-rowy Malty w Gdyni), Janusza Kazberuka (Konsul Honorowy Malty w Białymstoku) oraz Krystyny Mikulanki (Konsul Honorowy Malty w Warszawie). JE Pierre Clive Agius, Ambasador Malty w Polsce, pełniący rolę gospodarza uroczystości wygłosił przemówienie, w którym skupił się na trzech historycznych wydarzeniach, zwracając uwagę, że Malta i Polska do UE przystąpiły w tym samym czasie. Zaznaczył też, że oba kraje nigdy dotąd nie łączyły aż tak dobre stosunki jak obecnie. Wyraził także swoją radość z możliwości wspólnego świętowania.
Z okazji 39 rocznicy odzyskania niepodległości przez Angolę, ambasada tego państwa zorganizowała oficjalne przyjęcie. Spotkanie odbyło się 17 listopada 2014 r.
 
W uroczystości uczestniczyli dyplomaci z zaprzyjaźnionych ambasad, politycy oraz przedstawiciele mediów. Swoje przemówienie wygłosił JE Domingos Culolo, Ambasador Republiki Angoli, który wraz z małżonką Deolindą był gospodarzem wydarzenia. Ambasador wyraził swoją radość z dobrych stosunków dyplomatycznych i biznesowych, jakie łączą Polskę i Angolę. Zapewnił także, że jest pozytywnie nastawiony do kontynuowania w przyszłości międzypaństwowych relacji opartych na przyjaźni i zaufaniu.
1 listopada minęła kolejna rocznica algierskiej rewolucji. Jest to upamiętnienie konfliktu zbrojnego między Francją i Algierią, zakończonego sukcesem algierskich wojsk oraz uzyskaniem niepodległości i uniezależnieniem się od Francji. Obecnie Algieria ma ustabilizowaną sytuację wewnętrzną, należy do głównych eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. 
 
W tym roku Ambasada Algierii obchodzi okrągłą, 60. rocznicę wyzwolenia. Dla uczczenia tych pamiętnych wydarzeń oraz uhonorowania algierskich powstańców co roku Ambasada Algierii w Warszawie organizuje bankiet, którego celem jest zacieśnianie stosunków polsko-algierskich oraz omówienie sytuacji ekonomicznej i gospodarczej kraju. 

Czytaj więcej...

Na początku 2015 r. po raz pierwszy w historii Łotwa objęła w Unii półroczną rotacyjną prezydencję. Z tej okazji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zorganizowano uroczystość. Gospodarzem spotkania był ambasador Łotwy w Polsce, JE Ilgvars Kļava.
 
Podczas uroczystości w Warszawie, która odbyła się 9 stycznia, zgromadzeni goście mogli posłuchać łotewskiego tria wiolonczelowego Melo-M. Zespół wykonuje muzykę z gatunku cello rock, pop i crossover. Spotkanie było też okazją do wymiany opinii na tematy polityczne i gospodarcze. Łotwa weszła do Unii Europejskiej w 2004 r. 1 stycznia 2015 r. przejęła półroczne przewodnictwo w Radzie UE. Przewodniczyć będzie Unii w okresie kryzysu ukraińskiego i konfliktu z Moskwą. Politycy łotewscy zapowiadają jednak, że tematy rosyjskie nie zdominują ich prezydencji. „Na pewno nie będziemy antyrosyjską czy prorosyjską prezydencją, ani prezydencją, która nie bierze pod uwagę opinii wszystkich krajów członkowskich” – mówił Edgars Rinkeviczs, Minister Spraw Zagranicznych Łotwy
18 listopada minęła 96 rocznica proklamowania Republiki Łotewskiej. Z tej okazji w warszawskim hotelu Polonia odbyło się przyjęcie, którego głównym organizatorem i gospodarzem był JE Ilgvars Kļava, Ambasador Republiki Łotewskiej.
 
Na uroczystość przybyło liczne grono znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, politycy oraz przedstawiciele mediów. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać przemówienia organizatora. Ambasador Łotwy złożył gratulacje przewodniczącemu łotewsko-polskiej grupy parlamentarnej, senatorowi Kazimierzowi Kleinie z okazji otrzymania przez niego Orderu Trzech Gwiazd. Nagroda przyznawana jest obywatelom łotewskim i obcokrajowcom za wybitne zasługi cywilne dla państwa łotewskiego na polu umacniania jego bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju i dobrobytu. Mottem orderu jest łacińska sentencja Per aspera ad astra (przez trudy do gwiazd). Ambasador podsumował również minione wydarzenia kulturalne i polityczne na Łotwie, tj.: wybranie stolicy Łotwy, Rygi, na Europejską Stolicę Kultury, stworzenie nowego rządu czy przystąpienie do strefy euro.
W grudniu, tuż przed wigilią, Ambasada Białorusi zorganizowała uroczyste przyjęcie z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Spotkanie było okazją do umocnienia polsko-białoruskich stosunków dyplomatycznych, biznesowych i kulturalnych.
 
Na uroczystość zostali zaproszeni polscy politycy, szefowie misji dyplomatycznych, przedsiębiorcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji kulturalnych. Gospodarz spotkania JE Aleksandr Averyanov, Ambasador Białorusi, życzył wszystkim zgromadzonym pomyślności w nowym 2015 r. 
 
Podczas spotkania podkreślano konieczność utrzymania dobrych relacji polsko-białoruskich. W części artystycznej goście mieli przyjemność wysłuchać solistów z Białoruskiej Narodowej Orkiestry Akademickiej im. I. Żynowicza. Muzycy wykonali utwory Macieja Radziwiłła, Jana Tarasiewicza, Michała Kleofasa Ogińskiego oraz współczesnych kompozytorów białoruskich.
 
 
1 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się Polsko-Białoruskie Forum Inwestycyjne „Inwestycje szansą wzrostu”. W spotkaniu wzięli udział wicepremierzy Polski i Białorusi – Janusz Piechociński i Michaił Russyj. Przed rozpoczęciem forum doszło do dwustronnego spotkania obu polityków. Omówili oni m.in. kwestie przystąpienia Białorusi do Światowej Organizacji Handlu, obecności tego kraju w unii celnej oraz współpracy transgranicznej. Przedyskutowali też obecną sytuację na Ukrainie, ograniczenia w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski na Białoruś, a także współpracę firm polskich i białoruskich.
 
Samo forum poświęcone było atrakcyjności inwestycyjnej Polski i Białorusi oraz nowym warunkom współpracy między tymi krajami, wynikającymi m.in. z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Do udziału w forum zaproszono przedstawicieli firm sektorów przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa, energetyki, ICT, transportu i logistyki, a także przemysłu, sportu i turystyki.

Czytaj więcej...

Rozmowa z Kazimierzem Zdunowskim, Prezesem Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Warszawie
 
Co się zmienia w polsko-białoruskich relacjach gospo-darczych?
 
Konsekwentna praca organiczna i ostatnie zmiany w otoczeniu gospodarki przyniosły pierwsze rezultaty w 2014 r. Prace wznowiły wszystkie Międzyrządowe Grupy Robocze. W dniach 1‒2 grudnia 2014 r. odbyło się, po prawie pięciu latach przerwy, III Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej pod przewodnictwem nowo powołanych stałych współprzewodniczących: Michaiła Iwanowicza Rusego, wicepremiera Rządu Republiki Białorusi i Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki i wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić wolę i determinację wicepremiera Janusza Piechocińskiego w odbudowie polsko-białoruskich relacji gospodarczych. Pierwszą swoją wizytę zagraniczną po powołaniu rządu Ewy Kopacz złożył on właśnie na Białorusi, biorąc udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo”, które odbyło się w dniach 1‒2 października 2014 r. w Brześciu. Dobrą, ważną pracę wykonują ambasadorowie, Aleksander Awierianow w Polsce i Leszek Szerepka na Białorusi, dbając o wizerunek i interesy swoich krajów. Istotnym wyzwaniem 2015 r. będzie otwarcie nowego etapu w polsko-białoruskich stosunkach gospodarczych. 
Rozmowa z JE Aleksandrem Averyanovem, Ambasadorem Białorusi w Polsce
 
Panie Ambasadorze, Polskę i Białoruś łączą długoletnie więzi przyjaźni i współpracy. Jak przedstawia się historia stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami?
 
Białoruś i Polskę łączą wielowiekowe związki. Białorusini i Polacy od dawna żyją razem. W naszej historii były nawet okresy, kiedy egzystowaliśmy w ramach jednego państwa. Jesteśmy dawnymi sąsiadami i to normalne, że w ramach sąsiedztwa zdarzają się lepsze i gorsze stosunki. Dobrze jest, że mimo iż między nami czasami „iskrzy”, zawsze potrafimy powrócić na poziom normalnego, pragmatycznego, dobrosąsiedzkiego dialogu. Przecież jak wielokrotnie podkreślał nasz prezydent: „sąsiadów się nie wybiera, oni są od Boga”. A to oznacza, że wszystkie sporne kwestie trzeba rozwiązywać, wychodząc z założenia, że jesteśmy skazani na życie obok siebie. To samo obserwujemy w naszych stosunkach dyplomatycznych. Nie po raz pierwszy jestem w Polsce. Niejednokrotnie miałem okazję doświadczyć i ocieplenia, i ochłodzenia. Ale powtórzę – pragmatyzm zawsze zwycięża. Później siadamy do stołu negocjacyjnego, by rozwiązywać nasze sąsiedzkie problemy. Z żalem muszę jednak stwierdzić, że każdy okres ochłodzenia to czas straconych możliwości. Obecnie białorusko-polskie stosunki regularnie się poprawiają. W ubiegłym roku z wizytą w Polsce gościł minister spraw zagranicznych Białorusi, odbyły się dwa spotkania na szczeblu wicepremierów Białorusi i Polski, doszły do skutku posiedzenia wszystkich instytucji współpracy dwustronnej. Ale rzecz najważniejsza – widzimy wolę i chęć utworzenia trwałego fundamentu dla dalszego rozwoju współpracy oraz perspektywę zapobieżenia powrotowi do czasów zaprzepaszczonych możliwości.

Partnerzy

abk_logo kdm_logo zpap_logo teraz_polska_logo bok_logo kt_com_logo kopd_logo mediatory_logo_2 logo_lp
zamek_krolewski_logo perly_medycyny_logo mfr_orzel2013_logo mgr_orzel2013 mpr_orzel2013 gat_2013_logo logo_pp spp_2013 egd logo
 bwl logo  thingsbulb  cbck logo orly_budownictwa_logo rig_logo_2  logo kart arena  Platforma  retail logo